NISKOGRADNJA GRAĐEVINSKI I MONTAŽERSKI RADOVI
IZGRADNJA LATERALNIH KANALA
ENERGETSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE MREŽE I VODOVI

AKREDITACIJA SOKOL LABORATORIJA

ispitivanje građevinskih proizvoda

Poduzeće Sokol d.o.o. Vinkovci završilo je postupak akreditacije Sokol Laboratorija kod Hrvatske akreditacijske agencije.

Sokol Laboratorij je akreditiran za ispitivanje građevnih proizvoda, po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten je za slijedeća ispitivanja :

  • Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava metodom ispitivanja HRN EN 1610:2002, toč. 13.2, 13.3, 13.4
  • Tlačno ispitivanje cijevi odvodnje i vodoopskrbne cijevi pod tlakom metodom ispitivanja HRN EN 805:2005, toč. 11
  • Ispitivanje vodonepropusnosti građevine odvodnje i vodoopskrbne građevine metodom ispitivanja HRN EN 1508:2007, toč. 8.3
  • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala i fotografiranjem kanalizacijskih sustava metodom ispitivanja HRN EN 13508-2:2011

SOKOL PARTNERI

kvaliteta i pouzdanost

Hrvatske Vode
Ericsson
Hrvatski telekom
HEP
Janaf
Gabocom

PROJEKTI

najkvalitetniji pristup izvršenju projekta

Promoviramo i podržavamo napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijamo njihova znanja, vještine i sposobnosti s naglaskom na proaktivni pristup u integriranom sustavu upravljanja. Postoji razlog zašto smo izbor najboljih!

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

zaštita okoliša, zaštita zdravlja, sigurnost na radu

Politika kvalitete, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu integriranog sustava upravljanja Sokol d.o.o. Vinkovci POL-ISU-1/2014 u djelatnosti: građevinarstvo, vodno gospodarstvo, infrastrukturna izgradnja i održavanje, komunalno gospodarstvo i ekologija, te operatorska djelatnost u telekomunikacijama. Aktivnosti iz djelatnosti provodimo kompetentno i kvalitetno s ciljem neprestanog razvoja organizacije i integriranog sustava upravljanja. Sokol d.o.o. je implementirao zahtjeve tri međunarodne norme ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 u Integrirani sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i zdravljem i sigurnošću radnika.

SOKOL D.O.O.

Tko smo i što radimo?

Sokol d.o.o. afirmirani je izvođač građevinskih radova niskogradnje, kao što su: kanalizacije, ceste, nogostupi, uređenje okoliša, potporni zidovi, odvodnje i drenaže, asfalterski radovi, izvodimo pojedine radove: temeljenje, ugradnja armature, oplate, betoniranja, zidarski radovi.

Za kvalitetno izvođenje gore navedenih radova brine se preko 100 zaposlenih i stručno osposobljenih djelatnika, te široki asortiman građevinske mehanizacije i opreme (bageri, minibageri,  dozeri, valjci, rovokopači, kamioni i dr.)

Posjedujemo najnovije certifikate kvalitete i sigurnosti.

Sokol d.o.o. afirmirani je izvođač radova postavljanja energetskih mreža. Kvalificirani smo za izradu najzahtjevnijih projekata. Radili smo projekte kao što su posavljanje dalekovoda na relaciji Đakovo – Županja, te na relacijama Plomin – Vodnjan.

Posjedujemo najkvalitetnije ljudske resurse, te najbolje strojeve i mehanizaciju za obavljanje istih poslova.

Sokol d.o.o. afirmirani je izvođač radova i partner Hrvatskog Telekoma, Optime, Metroneta, te ostalih firmi koje se bave telekomunikacijama.

Naši ljudski resursi, te naša mehanizacija garantira izvođenje radova prema svim tehničkim specifikacijama i u roku.

Posjedujemo najnovije tehnologije i najbolje certifikate po europskim i svjetskim standardima.

Sokol d.o.o., Vinkovci, priznati je izvođač vodovodnih i kanalizacijskih mreža. Radili smo na mnogim velikim projektima, kao što je projekat Jadranskog Naftovoda.

Naša mehanizacija i ljudski resursi omogućili su bezprijekorno izvođenje radova u zadanom roku.

Posjedovanje europskih i svjetskih ISO standarda jamči kvalitetu usluge i izrade.

Radimo na izgradnji lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac. Lateralni kanal je duljine oko 12,3 kilometra. Funkcija kanala je dvonamjenska navodnjavanje poljoprivrednih površina u sušnim periodima, otpuštanjem vode iz zmajevačkog Dunavca u lateralni kanal, odnosno odvodnja u Dunav viška bujičnih voda koje dolaze u lateralni kanal sa baranjske planine. Na samom početku lateralnog kanala predviđena je reverzibilna crpna stanica Zmajevac koja se nalazi uz nožicu glavnoga obrambenog dunavskog nasipa Zmajevac – Kopačevo sa zahvatom vode iz zmajevskog Dunavca.

Sokol Laboratorij je akreditiran za ispitivanje građevnih proizvoda, po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten je za slijedeća ispitivanja :

  • Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava metodom ispitivanja HRN EN 1610:2002, toč. 13.2, 13.3, 13.4
  • Tlačno ispitivanje cijevi odvodnje i vodoopskrbne cijevi pod tlakom metodom ispitivanja HRN EN 805:2005, toč. 11
  • Ispitivanje vodonepropusnosti građevine odvodnje i vodoopskrbne građevine metodom ispitivanja HRN EN 1508:2007, toč. 8.3
  • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala i fotografiranjem kanalizacijskih sustava metodom ispitivanja HRN EN 13508-2:2011

Popunjenost kapaciteta

Niskogradnja 99%
Energetske i telekomunikacijske mreže 100%
Vodovodne i kanalizacijske mreže 96%
Lateralni kanali 98%