Javna nabava

Obavijest o nabavi u sklopu projekta „Povećanje produktivnosti i kapaciteta poslovanja nabavkom radnih strojeva poduzeća Sokol d.o.o.“

Evidencijski broj nabave: 02/2018 

Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0176, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine, tvrtka Sokol d.o.o. dana 09. listopada 2018. godine objavljuje Obavijest o nabavi.

Predmet nabave je nabava radnih strojeva u sklopu projekta „Povećanje produktivnosti i kapaciteta poslovanja nabavkom radnih strojeva poduzeća Sokol d.o.o.“

Datum objave: 09. listopada 2018. godine

Vrsta nabave: roba

Rok za dostavu ponuda: 31. listopada 2018. godine do 15:00 sati

Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje
Prilog I Ponudbeni list
Prilog II Izjava o nepostojanju razloga isključenja
Prilog III Troškovnik
Prilog IV – Tehničke specifikacije

Postupak javnog nadmetanje u jednoj fazi za nabavu IKT opreme i naprednog holističkog IKT rješenja sa svrhom modernizacije i optimizacije poslovnih procesa poduzeća Sokol d.o.o.

 Sukladno Prilogu 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi (verzija 2.0), koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0107, te Zajedničkih nacionalnih pravila broj 05 (kao Prilog 03.), koji su stupili na snagu 25. travnja 2016. godine tvrtka Sokol d.o.o. objavljuje Obavijest o nabavi i Dokumentaciju za nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: 03/2017

Predmet nabave je nabava, razvoj i implementacija holističkog IKT rješenja – ERP sustav – nabava uključuje analizu stanja, servere i pripadajuću opremu potrebnu za nesmetano funkcioniranje sustava, instalaciju opreme, prijenos podataka iz trenutnog sustava Naručitelja, te edukaciju djelatnika za rad u naprednom sustavu.

Datum objave: 19. lipnja 2017. godine

Vrsta nabave: Roba

Rok za dostavu ponuda: 13. srpnja 2017. godine do 15:00 sati.

Pitanja i odgovori 05. srpnja 2017. godine
Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje
I Ponudbeni list
II Izjava o nepostojanju razloga isključenja
III Troškovnik
IV Tehničke specifikacije
V Izjava o ukupnim prihodima