Projekt: Modernizacija i optmizacija poslovnih procesa poduzeća Sokol d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

 • Kratki opis projekta

Tvrtka Sokol d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.03.0107 za provedbu projekta „Modernizacija i optmizacija poslovnih procesa poduzeća Sokol d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja“.

Projekt uključuje ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih IKT rješenja radi optimizacije poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada i poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća i povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja. Provedba predmetnog projekta neophodna je za buduće poslovanje poduzeća jer će rezultati koji će biti dostignuti kao konačni rezultat ulaganja omogućiti nastavak uspješnog poslovanja, što uključuje održiv rast i razvoj, te povećavati konkurentnost tvrtke.

 • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 16. siječnja 2017. godine do 16. siječnja 2018. godine.

 • Opći cilj projekta

Doprinijeti povećanju rasta i razvoja mikro, malih i srednjih poduzetnika, koji posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske, na tuzemnom i inozemnom tržištu, jačanju njihove konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta te razvoju novih kompetencija kroz uvođenje naprednih IKT sustava.

 • Svrha projekta (specifični ciljevi)
 1. Ojačati tržišni položaj poduzeća na tuzemnom i inozemnom tržištu te stvoriti preduvjete za daljnji rast i razvoj
 2. Modernizirati i unaprijediti poslovanje uvođenjem naprednih IKT riješenja za optimizaciju i integraciju 9 poslovnih procesa poduzeća Sokol d.o.o.
 3. Razvoj novih informacijsko-komunikacijskih kompetencija poduzeća Sokol d.o.o.
 4. Stvoriti preduvjete za otvaranje 5 novih radnih mjesta do 2020. godine
 5. Povećanje prihoda od prodaje
 • Očekivani rezultati projekta
 • Informacijsko komunikacijska infrastruktura potrebna za funkcioniranje naprednog IKT sustava nabavljena i u uporabi.
 • Razvijen i uspješno implementiran ERP sustav te djelatnici poduzeća Sokol d.o.o. educirani za rad u naprednom IKT sustavu, čime su stvorene nove kompetencije.
 • Pojedinačno IKT rješenje, AutoCad, nabavljeno i stavljeno u funkciju.
 • Implementacijom naprednog IKT sustava 9 poslovnih procesa poduzeća Sokol d.o.o. modernizirano te integrirano u napredni sustav upravljanja i kontrole.
 • Postojeća radna mjesta su očuvana te otvoreno 5 novih radnih mjesta.
 • Prihod od prodaje je povećan za 15,41%.
 • Cjelokupno poslovanje poduzeća Sokol d.o.o. je učinkovitije i produktivnije.
 • Provedbom projekta doprinijelo se gospodarskom razvoju grada Vinkovaca, koji se nalazi u III skupini po razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 1.592.152,49 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 1.583.152,49 HRK
 • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 1.424.837,24 HRK

 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: Tvrtko Juroš; tvrtko.juros@sokol-vinkovci.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite www.strukturnifondovi.hr

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Sokol d.o.o.