O nama

Promoviramo i podržavamo napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijamo njihova znanja, vještine i sposobnosti s naglaskom na proaktivni pristup u integriranom sustavu upravljanja.

Sokol Vinkovci

Poduzeće Sokol d.o.o osnovano je 1994 godine kao d.o.o. za građevinarstvo , trgovinu i usluge sa sjedištem u Vinkovcima , H.V. Hrvatinića 11. Sokol d.o.o. danas , afirmirani je izvoditelj građevinskih i montažerskih radova niskogradnje i visokogradnje sa višegodišnjim iskustvom u izgradnji i održavanju energetskih i telekomunikacijskih vodova i mreža , cjevovoda i instalacija te građevinskih objekata različitih namjena. Struktura zaposlenih djelatnika, stečena iskustva iz dugogodišnjeg rada kao i zavidna razina tehničke opremljenosti garantira kvalitetno i pravovremeno izvođenje ugovorenih radova. Uvođenjem standarda upravljanja kvalitetom i okolišem po normama ISO9001:2000 i ISO14001:2004 uprava i svi djelatnici iskazuju puno opredjeljenje za stalno unapređivanje kvalitete usluga ugovorenih s našim naručiteljima kao i za davanje doprinosa zaštiti okoliša u području djelatnosti.

o-nama(1)
o-nama(2)
o-nama(3)
o-nama(4)
o-nama(5)
o-nama(6)
o-nama(7)
o-nama(9)
o-nama(10)
o-nama(11)
o-nama(12)
Partnerstvo
Stvaramo partnersko okruženje s naručiteljima, dobavljačima i podizvođačima.
Sklad
Djelujemo u skladu sa zakonskim i ostalim zahtjevima primijenjenim na našu organizaciju.
Napredak
Stalno unapređujemo integrirani sustav upravljanja u skladu s međunarodno priznatim normama ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.
Briga
Težimo sprječavanju onečišćenja i trajnom poboljšavanju odnosa prema okolišu.
Sigurnost
Osiguravamo sve resurse za očuvanje zdravlja i sigurnosti na radu i preventivno djelujemo na sprječavanje ozljeda i bolesti.
Promocija
Promoviramo proaktivno djelovanje svakog zaposlenika na aspekte okoliša i procijenjene rizike.
Kvaliteta
Trajno unapređujemo ljudske i materijalne resurse.

Brojke govore umjesto nas

0123456789001234567890+

Godina iskustva

Stvaramo partnersko okruženje s naručiteljima, dobavljačima i podizvođačima.

012345678900123456789001234567890%

Zadovoljnih klijenata

Stalno unapređujemo integrirani sustav upravljanja.

012345678900123456789001234567890+

Zaposlenika

Za kvalitetno izvođenje radova brine se preko 160 stručno osposobljenih djelatnika.

0123456789001234567890

Certifikata izvrsnosti

Ponosni na certifikate bonitetne izvrsnosti.

Akreditacija
Sokol laboratorija

Poduzeće Sokol d.o.o. Vinkovci završilo je postupak akreditacije Sokol Laboratorija kod Hrvatske akreditacijske agencije. Sokol Laboratorij je akreditiran za ispitivanje građevnih proizvoda, po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten je za slijedeća ispitivanja:

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava metodom ispitivanja HRN EN 1610:2002, toč. 13.2, 13.3, 13.4

Tlačno ispitivanje cijevi odvodnje i vodoopskrbne cijevi pod tlakom metodom ispitivanja HRN EN 805:2005, toč. 11

Ispitivanje vodonepropusnosti građevine odvodnje i vodoopskrbne građevine metodom ispitivanja HRN EN 1508:2007, toč. 8.3

Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala i fotografiranjem kanalizacijskih sustava metodom ispitivanja HRN EN 13508-2:2011

akreditacija_isptivanje_sokol_laboratorij
certifikat-1
certifikat-2
certifikat-3
https://sokol-vinkovci.hr/wp-content/uploads/2022/02/about-uskvaliteta-sigurnost.jpg

Kvaliteta i
sigurnost

Promoviramo i podržavamo napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijamo njihova znanja, vještine i sposobnosti s naglaskom na proaktivni pristup u integriranom sustavu upravljanja.
https://sokol-vinkovci.hr/wp-content/uploads/2022/02/about-uskvaliteta-sigurnost.jpg

Kvaliteta i
sigurnost

Promoviramo i podržavamo napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijamo njihova znanja, vještine i sposobnosti s naglaskom na proaktivni pristup u integriranom sustavu upravljanja.

Dugogodišnje
iskustvo

Za kvalitetno izvođenje dolje navedenih radova brine se preko 160 zaposlenih i stručno osposobljenih djelatnika, te široki asortiman građevinske mehanizacije i opreme.
Sanacija nasipa Dunav – Drava u Kopačevu
Sanacija nasipa Dunav – Drava u Kopačevu
Sustav obrane od poplava Baranje temelji se na Dravskim, Dunavskim, i Dravsko-Dunavskim nasipima ( preko 130 km nasipa) i nizu kanala melioracijske odvodnje koji su sustavna komponenta sustava. Za područje Baranje izgrađenost sustava i dobro stanje nemaju alternativu u smislu obrane od poplava.
Kogeneracijsko postrojenje “VIRIDAS BIOMAS”
Kogeneracijsko postrojenje “VIRIDAS BIOMAS”
Poslovna zona Tečina je površine 174.000m2, sastoji se od jedne čestice i na njoj se gradi kogeneracijsko postrojenje i objekti pogodnih toplinskih konzuma u svrhu iskorištenja toplinske energije.
Lateralni kanal Kneževi Vinogradi – Zmajevac
Lateralni kanal Kneževi Vinogradi – Zmajevac
Lateralni kanal je duljine oko 12,3 kilometra. Funkcija kanala je dvonamjenska navodnjavanje poljoprivrednih površina u sušnim periodima, otpuštanjem vode iz zmajevačkog Dunavca u lateralni kanal, odnosno odvodnja u Dunav viška bujičnih voda koje dolaze u lateralni kanal sa baranjske planine.
Elektrana Dubrovnik, TS Plat
Elektrana Dubrovnik, TS Plat
Radovi na izgradnji obuhvaćaju sve zemljane i građevinske radove na izgradnji zgrada postrojenja od 220 kV, 110 kV i 35 kV i zgrade komande u stropu trafostanice plat kao i njihovo unutarnje uređenje i opremanje.
Bakar – Koksara
Bakar – Koksara
Koksara u Bakru je otvorena 1976. godine i do 1995. godine, postrojenje je služilo za proizvodnju koksa, te je imalo 250 m visok dimnjak koji je služio za emisiju štetnih plinova. Prostor koksare u Bakru prepoznatje od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kao jedna od 10 crnih točaka na prostoru Republike Hrvatske.
Unikom
Unikom
Poduzeće za komunalno gospodarstvo u pretežitom vlasništvu Grada Osijeka ima osnovnu zadaću brinuti se o čistoći, urednosti i ljepoti gradskih ulica, parkova i drugih javnih i zelenih površina.
Hrvatski telekom
Hrvatski telekom
T-Com je vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga na području fiksne telefonije i Interneta u Hrvatskoj.
Optima
Optima
Optima Telekom d.d. drugi je fiksni telekomunikacijski operator u Republici Hrvatskoj.