Sokol d.o.o. Vinkovci
Poduzeće Sokol d.o.o osnovano je 1994 godine kao d.o.o. za građevinarstvo , trgovinu i usluge sa sjedištem u Vinkovcima , H.V. Hrvatinića 11. Sokol d.o.o. danas , afirmirani je izvoditelj građevinskih i montažerskih radova niskogradnje i visokogradnje sa višegodišnjim iskustvom u izgradnji i održavanju energetskih i telekomunikacijskih vodova i mreža , cjevovoda i instalacija te građevinskih objekata različitih namjena. Struktura zaposlenih djelatnika, stečena iskustva iz dugogodišnjeg rada kao i zavidna razina tehničke opremljenosti garantira kvalitetno i pravovremeno izvođenje ugovorenih radova. Uvođenjem standarda upravljanja kvalitetom i okolišem po normama  ISO9001:2000 i ISO14001:2004 uprava i svi djelatnici iskazuju puno opredjeljenje za stalno unapređivanje kvalitete usluga ugovorenih s našim naručiteljima kao i za davanje doprinosa zaštiti okoliša u području djelatnosti.

Kvaliteta i sigurnost
Promoviramo i podržavamo napredovanju i obrazovanju naših zaposlenika te razvijamo njihova znanja, vještine i sposobnosti s naglaskom na proaktivni pristup u integriranom sustavu upravljanja.
Ciljevi i vrijednosti
 1. Stvaramo partnersko okruženje s naručiteljima, dobavljačima i podizvođačima.

 2. Djelujemo u skladu sa zakonskim i ostalim zahtjevima primijenjenim na našu organizaciju.

 3. Stalno unapređujemo integrirani sustav upravljanja u skladu s međunarodno priznatim normama ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

 4. Težimo sprječavanju onečišćenja i trajnom poboljšavanju odnosa prema okolišu.

 5. Osiguravamo sve resurse za očuvanje zdravlja i sigurnosti na radu i preventivno djelujemo na sprječavanje ozljeda i bolesti.

 6. Promoviramo proaktivno djelovanje svakog zaposlenika na aspekte okoliša i procijenjene rizike.

 7. Trajno unapređujemo ljudske i materijalne resurse.

AKREDITACIJA SOKOL LABORATORIJA

ispitivanje građevinskih proizvoda

Poduzeće Sokol d.o.o. Vinkovci završilo je postupak akreditacije Sokol Laboratorija kod Hrvatske akreditacijske agencije.

Sokol Laboratorij je akreditiran za ispitivanje građevnih proizvoda, po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ovlašten je za slijedeća ispitivanja :

 • Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskih sustava metodom ispitivanja HRN EN 1610:2002, toč. 13.2, 13.3, 13.4
 • Tlačno ispitivanje cijevi odvodnje i vodoopskrbne cijevi pod tlakom metodom ispitivanja HRN EN 805:2005, toč. 11
 • Ispitivanje vodonepropusnosti građevine odvodnje i vodoopskrbne građevine metodom ispitivanja HRN EN 1508:2007, toč. 8.3
 • Ispitivanje i vizualno kodiranje stanja snimanjem daljinski upravljanom CCTV kamerom, ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala i fotografiranjem kanalizacijskih sustava metodom ispitivanja HRN EN 13508-2:2011

Ponosni smo na suradnju sa našim partnerima
Hrvatske Vode
Ericsson
Hrvatski telekom
HEP
Janaf
Gabocom
Dugogodišnje iskustvo

Za kvalitetno izvođenje gore navedenih radova brine se preko 100 zaposlenih i stručno osposobljenih djelatnika, te široki asortiman građevinske mehanizacije i opreme (bageri, minibageri,  dozeri, valjci, rovokopači, kamioni i dr.)

Niskogradnja
Energetske mreže
Telekomunikacijske mreže
Vodovodne i kanalizacijske mreže
Lateralni kanali
Sjedište Sokol d.o.o.
Projekti

Unikom

Projekt: Unikom Osijek