Bakar – Koksara

bakar_koksara_05
bakar_koksara_07
bakar_koksara_08
bakar_koksara_09
bakar_koksara_11
bakar_koksara_12
bakar_koksara_13
bakar_koksara_15
bakar_koksara_16
bakar_koksara_17
bakar_koksara_18
bakar_koksara_20
bakar_koksara_21
bakar_koksara_22
bakar_koksara_23
bakar_koksara_24

Bakar – grad i luka na sjeverozapadnom kraju istoimenog zaljeva, u blizini grada Rijeke. Koksara u Bakru je otvorena 1976. godine i do 1995. godine, postrojenje je služilo za proizvodnju koksa, te je imalo 250 m visok dimnjak koji je služio za emisiju štetnih plinova. Prostor koksare u Bakru prepoznatje od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva kao jedna od 10 crnih točaka na prostoru Republike Hrvatske. Tijekom rada koksare u Bakru došlo je do nedopuštenih ispuštanja opasnih tvari u okoliš, prvenstveno katrana, ulja i naftalena. Svjesni opasnosti koje predstavlja daljnje odgađanje sanacije tvrtka Koksar d.o.o. u suradnji s fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisala je 20.08.2007. godine natječaj za sanaciju zemljišta onečišćenog koksnim katranom. Natječajem je definirana tehnologija sanacije zemljišta odnosno propisana je obveza sanacije zemljišta postupkom solidifikacije. Odlukom stručnog povjerenstva za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za izvoditelja sanacije odabrana je ponuda tvrtke Sokol d.o.o.

Klijent:
Koksar