Hrvatski telekom

37
38
47
48
56
16
17
26
27

T-Com je vodeći pružatelj telekomunikacijskih usluga na području fiksne telefonije i Interneta u Hrvatskoj. U pružanju punog spektra telekomunikacijskih usluga – govorne telefonije, prijenosa podataka, žičnog ili bežičnog pristupa Internetu i lokalnim mrežama – nadopunjuje se uslugama mobilne telefonije koje pod okriljem T-Hrvatskog Telekoma nudi T-Mobile, tvrtka kci T-Hrvatskog Telekoma. Tehnicka osnova svih T-Com usluga moderna je mrežna infrastruktura bazirana na optickim vlaknima, suvremenim pristupnim mrežama (ADSL) te mrežama okosnicama (SDH, ATM). Jednako kao što služi za pokrivanje vlastitih potreba, ova infrastruktura temelj je cjelokupnog telekomunikacijskog prometa u Hrvatskoj. Osim što ostvaruje najveći udio u hrvatskom internetskom prometu, i uvodi najmodernije načine komuniciranja koji postoje na svjetskim tržištima (bežični pristup WiMAX), T-Com je i lider u razvijanju novih internetskih sadržaja, pa je tako čak među prvima unutar DT Grupe ponudio visoko zahtjevnu uslugu MAXtv, internetsku televiziju.

Klijent:
Hrvatski telekom