Kogeneracijsko postrojenje “VIRIDAS BIOMAS”

sokol_vinkovci_babina_greda_energana_24
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_1
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_2
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_3
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_4
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_5
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_6
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_7
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_8
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_9
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_13
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_10
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_15
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_11
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_12
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_14
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_16
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_18
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_20
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_25
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_23
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_22
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_21
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_26
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_28
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_29
sokol_vinkovci_babina_greda_energana_30

Poslovna zona Tečina nalazi se neposredno uz Autocestu Zagreb–Lipovac, uz naselje Babina Greda koje se nalazi sa sjeveroistočne strane zone

Poslovna zona Tečina je površine 174.000m2, sastoji se od jedne čestice i na njoj se gradi kogeneracijsko postrojenje i objekti pogodnih toplinskih konzuma u svrhu iskorištenja toplinske energije

Kogeneracijsko postrojenje i objekti su;

 1. ELEKTRANA NA BIOMASU BIOMASS POWER PLANT
 2. SKLADIŠTE BIOMASE BIOMASS STORAGE
 3. HLADNJAČA COLD STORAGE
 4. STAKLENIK GREENHOUSE
 5. ULAZ U ELEKTRANU POWER PLANT ENTRANCE
 6. ULAZ U STAKLENIKE GREENHOUSE ENTRANCE

Radovi započeti sredinom 11.(studenog) mjeseca 2014 dok je planirani rok završetka odnosno trajanja radova 19 mjeseci.

U tijeku izvođenja radova shodno dinamici,očekivani broj djelatnika koji izvode radove na izgradnji postrojenja doseže i do 150 uposlenih.

Investitor građevine je UNI VIRIDAS d.o.o.Zagreb

Firma SOKOL d.o.o. Vinkovci je prva započela radove na izgradnji postrojenja a sukladno vrsti radova će biti prisutna do samoga kraja.

Rekapitulacija radova koje obavlja firma SOKOL d.o.o. Vinkovci je slijedeća;

 • Pripremni radovi kod samoga uvođenja u posao te organizacija kontejner naselja u kojem su smješteni svi sudionici gradnje
 • Zemljani radovi koji obuhvaćaju sve vrste iskopa, nasipavanja, zbijanja te uređivanja zelenih površina na samome kraju gradnje
 • Armirački i tesarski radovi kod izrade svih monolitnih građevina i platoa.(kolna vaga, izljevna građevina, temelji, ab ploče, okna)
 • Kanalizacijski sustav kompletnog postrojenja i svih korisnih površina sa ugradnjom montažnog separatora.
 • Vodovodna i hidrantska mreža
 • Sve vrste elektroinstalaterskih radova od napajanja sa 35kV vodom do kompletnog razvoda na samom gradilištu i objektima
 • Zahtjevne betonske radove sa specijalnim betonima
 • Pripremi i izgradnji prometnica za teško prometovanje sa uređenim pješačkim stazama i svom potrebnom opremom
 • Izgradnji trase vrelovoda

 

Klijent:
UNI VIRIDAS d.o.o.Zagreb