Sanacija nasipa Dunav – Drava u Kopačevu

sanacija_dunav_22
sanacija_dunav_1
sanacija_dunav_2
sanacija_dunav_3
sanacija_dunav_7
sanacija_dunav_6
sanacija_dunav_5
sanacija_dunav_4
sanacija_dunav_10
sanacija_dunav_11
sanacija_dunav_12
sanacija_dunav_13
sanacija_dunav_18
sanacija_dunav_17
sanacija_dunav_16
sanacija_dunav_15
sanacija_dunav_14
sanacija_dunav_26
sanacija_dunav_27
sanacija_dunav

Baranja je prostor koji pripada širem nizinskom prostoru prirodno-geografske makromorfološke cjeline Panonske nizine, kao dijelu geografskog područja Istočne Hrvatske.

Sustav obrane od poplava Baranje temelji se na Dravskim, Dunavskim, i Dravsko-Dunavskim nasipima ( preko 130 km nasipa) i nizu kanala melioracijske odvodnje koji su sustavna komponenta sustava. Za područje Baranje izgrađenost sustava i dobro stanje nemaju alternativu u smislu obrane od poplava.

Cilj izvođenja radova sanacije je postizanje dobrog stanja sustava obrane od poplava na njegovom najslabijem dijelu, a to je, pokazalo se za vrijeme velikih voda Dunava u 2006 god., završnih 4,5 km nasipa Drava- Dunav koji veže Glavni Dunavski i Glavni Dravski nasip.

Sanacija se provodi Ojačanjem nasipa dodatnim materijalom na branjenoj strani.

Radovi se izvode slijedećim redoslijedom:

  • Skidanje površinskog sloja pokosa nasipa debljine od 10cm do 50 cm, čime se omogućuje vizualni pregled stanja nasipa koji je pokriven humusnim slojem.
  • Gradnja drenažnog sustava kojim se osigurava kontrolirano istjecanje procjedne vode te se omogućuje i praćenje procijeđenih količina vode.
  • Ojačanje branjenog pokosa nasipa gradnjom balasta na branjenoj nožici nasipa čime se ublažava pokos nasipa te se procjedne linije zadržavaju u tijelu nasipa. Postojeće stanje branjenog pokosa traži intervenciju na svom površinskom dijelu zbog postojanja velikog broja krtičnjaka, jazbina i ostalih staništa srednje velikih životinja, čije djelovanje znatno utječe na stabilnost nasipa.
  • Vračanje starog površinskog sloja

Radovi na sanaciji izvode se teškom građevinskom mehanizacijom, a za potrebe sanacije ključno je dopremiti znatne količine pogodnog zemljanog materijala cca. 110.000 m³ te ga ugraditi u ojačanje uz poštivanje svih tehničkih normativa.