Povećanje produktivnosti i kapaciteta poslovanja nabavkom radnih strojeva poduzeća SOKOL d.o.o.

16. srpnja 2018.by Sokol Vinkovci

Projekt: Povećanje produktivnosti i kapaciteta poslovanja nabavkom radnih strojeva poduzeća SOKOL d.o.o.

 

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020

 

  • Kratki opis projekta

Tvrtka Sokol d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Hamag Bicro) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: KK.03.2.1.05.0176 za provedbu projekta „Povećanje produktivnosti i kapaciteta poslovanja nabavkom radnih strojeva poduzeća SOKOL d.o.o.“.

 

Projekt ulaganja odnosi se na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice. Predmet projekta je prvenstveno nabava novih strojeva radi povećanja kapaciteta poslovanja i povećanja produktivnosti. Provedba projekta će rezultirati povećanjem broja zaposlenih, ukupnih prihoda, kao i povećanjem prihoda od izvoza te će se doprinijeti racionalnijoj potrošnji energije i održivom razvoju. Navedenim će se povećati konkurentnost te ostvariti rast i razvoj poduzeća.

  • Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 16. srpnja 2018. godine do 16. svibnja 2019. godine.

  • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos razvoju malog i srednjeg poduzetništva u sektoru visokogradnje i niskogradnje povećanjem konkurentnosti. Potiče se pametan i održivi rast gospodarstva primjenom novih i unaprijeđenih postojećih tehnologija, tehnoloških postupaka, te uvođenjem proizvoda s višom dodanom vrijednosti.

  • Svrha projekta (specifični ciljevi)

Specifični cilj projekta je modernizacija tvrtke te poboljšanje tehnološke spremnosti i razvoja tvrtke kroz nabavku nove opreme. Isto će omogućiti racionalnije planiranje poslovanja, poboljšanu organizaciju rada, smanjenje troškova po jedinici proizvoda te povećanje obujma isporučenih usluga, što će u konačnici rezultirati povećanjem prihoda, novim zapošljavanjima i mogućnošću izlaska na nova tržišta, te povećanjem konkurentnosti tvrtke.

 

  • Očekivani rezultati projekta

 

  • Posljedica poduzetih aktivnosti (robe i usluge koje su postignute kroz projekt) – Kupljena 3 bagera gusjeničara, 1 buldožer na gusjenicama, 2 bagera na kotačima, svi strojevi i oprema pušteni u rad te djelatnici obučeni za rad na njima; povećan obujam poslovanja, smanjeni troškovi po jedinici proizvoda, zaposlena 32 nova djelatnika, ostvareno povećanje prihoda kao i povećanje prihoda na inozemnom tržištu.

 

  • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 7.482.724,00 HRK
  • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 7.482.724,00 HRK
  • Iznos sufinanciranja sa strane Europske unije: 2.650.153,40 HRK

 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati na: Tvrtko Juroš; tvrtko.juros@sokol-vinkovci.hr

Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite

www.strukturnifondovi.hr

 

 

Za više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija posjetite

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779