Sokol d.o.o. od 08. mjeseca 2013. godine, radi na izgradnji lateralnog kanala Kneževi Vinogradi – Zmajevac. Lateralni kanal je duljine oko 12,3 kilometra. Funkcija kanala je dvonamjenska navodnjavanje poljoprivrednih površina u sušnim periodima, otpuštanjem vode iz zmajevačkog Dunavca u lateralni kanal, odnosno odvodnja u Dunav viška bujičnih voda koje dolaze u lateralni kanal sa baranjske planine. Na samom početku lateralnog kanala predviđena je reverzibilna crpna stanica Zmajevac koja se nalazi uz nožicu glavnoga obrambenog dunavskog nasipa Zmajevac – Kopačevo sa zahvatom vode iz zmajevskog Dunavca. Osnovne međusobno povezane cjeline od kojih se sastoji sam objekt crpne stanice su armirano betonska konstrukcija ulazne građevine, armirano betonska konstrukcija centralnog dijela crpne stanice, armirano betonska konstrukcija tlačnog kanala, armirano betonska konstrukcija izljevno uljevne građevine, te prateća strojarsko hidrotehnička oprema.

Hrvatske Vode
Ericsson
Hrvatski telekom
HEP
Janaf
Gabocom
Povezani projekti